Arrangementer

Årsmøde / Generalforsamling

Starter: 2. april 2016 14:00

Slutter: 2. april 2016 20:00

Sted:

Program for Generalforsamling OKD lørdag d. 2.4.2016, Idrættens Hus

14:00 Registrering
14:25 Velkomst ved formanden
14:30 Gæste taler
15:30 Kaffepause
16:00 Åbning af generalforsamling
18:00 Middag

Dagsorden for Generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. a. Aflæggelse af revideret regnskab 2015 til godkendelse
b. Fremlæggelse af budget for 2016 til orientering
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
i. Næstformand (Renè Nielsen, modtager genvalg)
ii. Kasserer (Preben Kragelund, modtager ikke genvalg)
iii. Bestyrelsesmedlem (Susanne Ward, modtager genvalg)
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Information om det igangsatte visionsarbejde
9. Eventuelt

Husk at tilmelde Jer generalforsamlingen til Formand, Keld Nielsen,
email: keld.nielsen@olympian.org

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Olympisk Klub har til formål at støtte den olympiske bevægelse i Danmark og medvirke, at olympiske deltagere mødes og bidrager til den olympiske historie med deres olympiske effekter som medaljer, redskaber, scrapbøger, fotos og film.

©2021 - Alle rettigheder reserveret | Login