Arrangementer

Årsmøde/Generalforsamling

Starter: 1. april 2017 14:00

Slutter: 1. april 2017 20:00

Sted: Idrættens Hus

Program for Generalforsamling OKD lørdag d. 1.4.2017, Idrættens Hus

14:00 Registrering
14:25 Velkomst ved formanden
14:30 Gæste taler
15:30 Kaffepause
16:00 Åbning af generalforsamling
18:00 Middag

Dagsorden for Generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. a. Aflæggelse af revideret regnskab 2016 til godkendelse
b. Fremlæggelse af budget for 2017 til orientering
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
i. Formand (Keld Nielsen, modtager genvalg)
ii. Sekretær (Carl Christian Lassen, modtager ikke genvalg)
iii. Bestyrelsesmedlem (Michael Durbahn, modtager genvalg)
iiii. Bestyrelsesmedlem (Mette Vestergaard, modtager genvalg)
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Eventuelt

Husk at tilmelde Jer generalforsamlingen til Formand, Keld Nielsen,
email: keld.nielsen@olympian.org

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Olympisk Klub har til formål at støtte den olympiske bevægelse i Danmark og medvirke, at olympiske deltagere mødes og bidrager til den olympiske historie med deres olympiske effekter som medaljer, redskaber, scrapbøger, fotos og film.

©2021 - Alle rettigheder reserveret | Login