Arrangementer

Forårstræf/Generalforsamling 2015

Starter: 21. marts 2015 14:30

Slutter: 21. marts 2015 17:30

Sted: Idrættens Hus

Referat fra Generalforsamling lørdag d. 21.03.2015.

1. Valg af dirigent.
Elo Tostenæs valgt

2. Bestyrelsens beretning.
Avi orienterede om bestyrelsens arbejde i det forløbende år, 25 års jubilæet, Harrys bisættelse, m.m.

3. a. Aflæggelse af revideret regnskab 2014 til godkendelse.
Preben orienterede om indtægter og udgifter samt om behovet for nye sponsorer. Regnskabet blev godkendt.

3. b. Fremlæggelse af budget for 2015 til orientering.
Preben orienterede om budgettet for 2015.

4. Forslag til vedtægtsændring.
Ændringerne som bestyrelsen havde fremlagt, blev vedtaget.
Muliggører optagelse af paralympiske deltagere (athletics og non-athletics) i Olympisk Klub Danmark.

5. Fastsættelse af kontingent.
Uændret.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Keld Nielsen, formand
Rene Nielsen, næstformand
Preben Kragelund, kasserer
Carl Christian Lassen, sekretær
Michael Durbahn
Mette Vestergaard
Susanne Ward

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Hans E. Pedersen og Jørn Lund blev genvalgt.

8. Information om det igangsatte visionsarbejde.
Keld orienterede om de fremtidige planer:

Udvide tilbuddene om at opleve nationale og internationale sportsbegivenheder i Danmark.

Evt. deltage i konkurrencer.

OL Galla for at fejre deltagerne efter hjemkomst fra de Olympiske samt Paralympiske Lege samt byde dem velkommen som medlemmer i Olympisk Klub Danmark.

Foredrag på skoler om den olympiske bevægelse samt egne oplevelser fra de Olympiske eller ParalympiskeLege.

Afholdelse af to medlemsmøder sidst på året i henholdsvis øst-og vest-Danmark for at drøfte visionsplanerne.
Indkaldelse vil stå i Olympen samt blive annonceret på hjemmesiden og Facebook.

9. Eventuelt.
Hasse fremviste en ny cykel kollektion, som måske kunne tilbydes OKD´s medlemmer. Der var ligeledes interesse for polo shirt m.m.
Vi bør drøfte det i bestyrelsen igen.

Olympisk Klub har til formål at støtte den olympiske bevægelse i Danmark og medvirke, at olympiske deltagere mødes og bidrager til den olympiske historie med deres olympiske effekter som medaljer, redskaber, scrapbøger, fotos og film.

©2021 - Alle rettigheder reserveret | Login