Arrangementer

Generalforsamling/forårstræf

Starter: 21. marts 2020 15:00

Slutter: 21. marts 2020 22:00

Sted:

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 21. marts 2020 i Idrættens Hus.

Kl. 15.00     Mødested i lokale Ragnhild Hveger
Kl. 15.30     Velkommen
Kl. 15.45     Årets gæstetaler Søren Simonsen, Chef de Mission OL Tokyo 2020
Kl. 17.00     Generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3a. Aflæggelse af revideret regnskab 2019 til godkendelse
3b. Fremlæggelse af budget for 2020 til orientering
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
i.   Næstformand (Renè Nielsen, modtager genvalg)
ii.  Kasserer
iii. Bestyrelsesmedlem
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Eventuelt

Kl. 19.00      Middag med “Tip en 13’er”.

Tilmeldingen kan gøres på flere måder.
Via Facebook-gruppen ’Olympisk Klub’, via mail til “jesper.pilegaard@olympian.org” eller via telefon 4060 3247 (Jesper Pilegaard).

Angiv venligst om du ønsker at deltage i hele arrangementet eller dele af arrangementet.

Tilmeldingsfrist 1. marts 2020

Olympisk Klub har til formål at støtte den olympiske bevægelse i Danmark og medvirke, at olympiske deltagere mødes og bidrager til den olympiske historie med deres olympiske effekter som medaljer, redskaber, scrapbøger, fotos og film.

©2021 - Alle rettigheder reserveret | Login