Arrangementer

Generalforsamling/forårstræf

Starter: 17. marts 2018 13:00

Slutter: 17. marts 2018 21:00

Sted: Idrættens Hus

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 17. marts 2018 i Idrættens Hus.
Generalforsamlingen gennemføres som en del af forårstræffet hvor OL/PL Sydney 2000 er valgt som tema.

Kl. 13.00     Mødested ved receptionen.

Kl. 13.15      Idrætshallen – Goal ball turnering og laser skydning.
Præsentation af Goal ball ved Søren Holmgren og Team (PL 2000 og 2004).
Præsentation af Laserskydning ved Jørn Steffensen (OL 1968, 1972 og 1976).

Kl. 15.15      Vinsmagning ved Laudrup Vin som præsenterer australske vine.

Udveksling af anekdoter mellem 2 deltagere fra Sydney 2000.
Sjove, skæve og anderledes historier fra Down Under.

Kl. 17.00     Generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3a. Aflæggelse af revideret regnskab 2017 til godkendelse
3b. Fremlæggelse af budget for 2018 til orientering
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
i.   Næstformand (Renè Nielsen, modtager genvalg)
ii.  Kasserer (Bo Kaliszan, modtager genvalg)
iii. Bestyrelsesmedlem (Susanne Ward, modtager genvalg)
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Eventuelt

Kl. 18.00      Middag med tips 13 og underholdning.

Tilmeldingen kan gøres på flere måder.
Via Facebook-gruppen ’Olympisk Klub’, via mail til kontakt@olympiskklub.dk eller via telefon 4060 3247 (Jesper Pilegaard).

Angiv venligst om du ønsker at deltage i hele arrangementet eller dele af arrangementet.

Olympisk Klub har til formål at støtte den olympiske bevægelse i Danmark og medvirke, at olympiske deltagere mødes og bidrager til den olympiske historie med deres olympiske effekter som medaljer, redskaber, scrapbøger, fotos og film.

©2021 - Alle rettigheder reserveret | Login