Arrangementer

Årsmøde/generalforsamling lørdag d. 30. marts 2019

21. februar 2019

15:30 Tjek ind.

16:.00 Velkommen.

16:15 Årets gæstetaler Else Trangbæk – der er aktuel med bogen Olympisk Kvinder.
(Vi håber at se rigtig mange kvinder støtte op om Else’s oplæg)

 Kl. 17:30 Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. a. Aflæggelse af revideret regnskab 2018 til godkendelse
3. b. Fremlæggelse af budget for 2019 til orientering
4. Indkomne forslag (Ændring af deadline for indkommende forslag fra 1. november til 1. januar)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
i. Formand (Keld Nielsen, modtager genvalg)
ii. Sekretær
iii. Bestyrelsesmedlemmer 3 -4 stk.
7. Valg af revisor samt revisor suppleant
8. Eventuelt

Kl. 19.00 Middag med ”Tip en 13’er”

Tilmeldingen kan gøres på flere måder.
Via Facebook-gruppen ’Olympisk Klub (tryk deltager) HUSK AT DET ER GÆLDENDE, via mail til jesper.pilegaard@olympian.org SIDSTE TILMELDINGSFRIST 8. marts 2018.

Olympisk Klub har til formål at støtte den olympiske bevægelse i Danmark og medvirke, at olympiske deltagere mødes og bidrager til den olympiske historie med deres olympiske effekter som medaljer, redskaber, scrapbøger, fotos og film.

©2024 - Alle rettigheder reserveret | Login