Nyheder

Information om projektet ‘Vision 2016’

22. marts 2015

Bestyrelsen har igangsat et projekt der skal beskrive hvordan Olympisk Klub Danmark skal udvikle sig i fremtiden. Projektet, der kaldes “Vision 2016”, afsluttes med en fremlæggelse på generalforsamlingen i 2016.

Projektets udgangspunkt.

Projektet tager udgangspunkt i klubbens formål der kan opdeles i to punkter.

Punkt 1 er at vedligeholde og udvikle kontakten mellem idrætsudøvere og non-athletics, der har deltaget i de Olympiske eller Paralympiske Lege.

Punkt 2 er at klubben skal medvirke til at fremme den olympiske bevægelse.

Punkt 1 – Vedligeholde og udvikle kontakten mellem medlemmerne i klubben.

Vi har idag flere gode medlemsarrangementer.

Men vi har ideér til at udvide medlemmernes muligheder for at møde hinanden gennem flere arrangementer.

Vi vil via dialog med specialforbund og klubber, forsøge at få mulighed for at overvære nationale og internationale sportskonkurrencer, der afholdes rundt omkring i Danmark.

Bestyrelsen vil være den primære kontakt til specialforbundene og klubberne.

Men vi tænker også på at supplere denne kontakt ved at etablere en gruppe af klubbens medlemmer, som kunne fungere som kontaktpersoner i lokalområderne. En slags ambassadører.

Disse kontaktpersoner holder sig informeret om, hvad der er planer for i udvalgte dele af landet. Landet kunne f.eks. opdeles i geografiske områder som f.eks. nord-, midt-, sønder-Jylland, fyn osv.

Kontaktpersonerne kunne så, med denne tætte kontakt, hjælpe med til at planlægge aktiviteterne for vores medlemmer i forbindelse med disse sportskonkurrencer.

Der kunne også indtænkes nye former for medlemsarrangementer.

Et eksempel kunne være at Olympisk Klub Danmark en lørdag stillede op i nogle konkurrencer, hvor vi f.eks. konkurrerede mod et byhold (Århus, Kolding, Ålborg, Esbjerg, Odense, København, Helsingør olign.). Mod byens jævnaldrende koryfæer.

Det kunne være olympiske, paralympiske eller mixet konkurrencer. F.eks. en mini triathlon med et hold, hvor forskellige atleter, olympiske eller paralympiske atleter, tager forskellige ture på ruten.

Så mødes vi i forbindelse med det vi har gjort hele livet som atleter – nemlig at konkurrerer.

Nu i et fællesskab for Olympisk Klub Danmark mod et byhold. Og de medlemmer der ikke er i konkurrence kunne stå og heppe. Og så sluttes dagen måske af med en middag på rådhuset.

Og hvorfor ikke udvikle et sådanne arrangement, så det på længere sigt kunne foregå ud over landegrænsen med byer i Sverige, Norge, Tyskland osv.

Olympisk Galla.

Et anden tiltag kunne være at Olympisk Klub Danmark afholder en Olympisk Galla.

En sådanne galla skulle i første omgang afholdes hvert fjerde år efter de Olympiske og Paralympiske sommerlege.

Formålet skulle overordnet være at fejre atleterne der har været i konkurrence samt at benytte lejligheden til at inviteret de nye medlemmer velkommen i vores klub.

Gallaen kunne evt. afholdes i et samarbejde med en TV station i en form, hvor der veksles mellem taler, uddeling af priser og underholdning.

Det vil kræve en del ressourcer og i givet fald en TV samarbejdspartner.

Ideén er så spændende at bestyrelsen allerede er igang med at afsøge mulighederne for at få afviklet den første Olympisk Galla i 2016.

Punkt 2 – Fremme den olympiske bevægelse.

De tidligere nævnte medlemsarrangementer vil medvirke til at fremme den olympiske bevægelse – men der kan også tænkes i andre banen.

Klubben kunne være aktiv i forbindelse med arrangementer på gymnasier, idrætsskoler og lign.

Det kunne f.eks. være gennem foredrag at informerer om den olympiske bevægelse suppleret med egne oplevelser fra de Olympiske eller Paralympiske Lege, som skolerne kunne bruge ved temauger.

Et sådanne projekt vil fordre økonomi, der muligvis kunne findes hos sponsorer og/eller i IOC.

Hvordan kan man blive inddraget i projektet “Vision 2016”.

Ud over at bestyrelsen løbende modtage gode ideér, har vi tænkt at afholde to møder i slutningen af dette år.

Et møde i henholdsvis øst og vest Danmark.

Information om dato og mødested vil stå i klubbladet og i de sociale medier.

Alle interesserede opfordres til at deltage.

Keld Nielsen
Formand

Olympisk Klub har til formål at støtte den olympiske bevægelse i Danmark og medvirke, at olympiske deltagere mødes og bidrager til den olympiske historie med deres olympiske effekter som medaljer, redskaber, scrapbøger, fotos og film.

©2021 - Alle rettigheder reserveret | Login