Nyheder

Referat af generalforsamling 2021

14. oktober 2021

Agenda 18. september 2021
1. Formandens beretning
2. Budget/Resultatopgørelse 2019/2020
3. Indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Bestyrelsesmedlemmer (tilgang/afgang)
6. Evt.

Add 1)
Beretningen blev fremlagt af næstformand, Renè Nielsen (formand Keld Nielsen deltog ikke i generalforsamlingen grundet sygdom i familien).
Året har været præget af Corona, som afspejler klubbens aktivitetsniveau.
Bestyrelsesmøderne i denne periode har primært handlet om klubbens eksistens og et fremtidigt samarbejde med DIF/TD.

Add 2)
Budgettet og Resultatopgørelsen blev fremlagt af næstformand, Renè Nielsen.
Budgettet viser, at der ikke er nogen form for indtægter i det kommende år, da DIF og TD har trukket støtten til klubben og vi kommer ud af 2021 med et lille underskud.
Egenkapitalen er fortsat solid og indestående er p.t kr. 178.104,43.

Add 3)
Ingen indkomne forslag

Add 4)
Et forslag om igen at betale kontingent på kr. 150,00 blev fremført og nedstemt.
Renè Nielsen, næstformand argumenterede for at fastholde kr. 0,00 og dette blev vedtaget og taget til efterretning.

Add 5)
Keld Nielsen, fik genvalg
Michael Strøm, fik genvalg
Valdemar Bandolowski, valgt som nyt bestyrelsesmedlem
Eva Fjellerup, valgt som nyt bestyrelsesmedlem
Bo Kaliszan udgår af bestyrelsen, men hjælper bestyrelsen med at påtager sig alle regnskabsmæssige opgaver
Jesper Pilegaard, udgår af bestyrelsen

Add 6)
Valdemar Bandolowski orienterede om møde med DIF-formand Hans Natorp, hvor også Keld Nielsen (formand) deltog.
En masse positive diskussioner og spændende ting i pipeline.
Valdemar Bandolowski orienterede også om en navnændring af klubben.
Nyt navn: Danish Olympians Association

Olympisk Klub har til formål at støtte den olympiske bevægelse i Danmark og medvirke, at olympiske deltagere mødes og bidrager til den olympiske historie med deres olympiske effekter som medaljer, redskaber, scrapbøger, fotos og film.

©2023 - Alle rettigheder reserveret | Login